đặc trưng của JECC

Thông qua hoạt động tư vấn cùng sáng tạo để đưa khách hàng hướng tới “mô hình kinh doanh Oyakudachido – Kinh doanh cống hiến”, nuôi dưỡng những nhân viên có thể không ngừng thay đổi, chuyển đổi văn hóa tổ chức theo hướng “đổi mới từ sự đa dạng”, từ đó giúp khách hàng đạt được hình ảnh lý tưởng của mình để cùng xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

  • Mô hình kinh doanh Oyakudachido
  • Thay đổi lý luận hành động
  • Đổi mới văn hoá tổ chức
Xem thêm

DỊCH VỤ GIẢI PHÁP

Các dịch vụ giải pháp của chúng tôi giúp phát huy tối đa khả năng vô hạn của con người và tổ chức trong việc “mang lại lợi ích”, giải quyết các vấn đề của xã hội, từ đó xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Xem thêm

Tư vấn đổi mới

Chúng tôi hỗ trợ đổi mới phát triển tổ chức toàn diện, từ việc xây dựng tới việc thấm nhuần triết lý kinh doanh, tầm nhìn, chiến lược trong tổ chức

Xem thêm

Đánh giá ý thức

Ý thức và suy nghĩ của con người là thứ không thể nhìn thấy được. Nhưng thông qua đánh giá ý thức, các ý thức sẽ được trực quan hóa, từ đó có thể đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của từng người.

Xem thêm

Training

Tự đánh giá khách quan hành động và cách suy nghĩ của bản thân và rèn luyện thói quen hành động mới

Xem thêm

thành tựu

JECC Việt Nam là công ty tư vấn về con người và tổ chức, chúng tôi cung cấp thông tin về xu hướng nhận thức và kỹ năng quản lý của các doanh nhân Việt Nam, cũng như xu hướng trong văn hóa tổ chức của các công ty Nhật Bản.

trên 90%

Tỉ lệ tái hợp tác

97%

Học viên cải thiện điểm ý thức sau khoá học

Hơn 2.6 Triệu

học viên(JECC group)

KHÁCH HÀNG ĐÃ HỢP TÁC

Tài liệu hữu ích